Usmjerenost kovalentne veze

Instrukcije iz kemije - Kovalentna veza III

Usmjerenost kovalentne veze


Kovalentna veza je strogo usmjerena u prostoru.
Međusobni položaj atoma u molekuli (kutovi između veza) ovisi o:

a) broju atoma u molekuli

b) broju zajedničkih i slobodnih elektronskih parova oko središnjeg atoma

Mnoga svojstva molekula ovise o položaju kovalentnih veza u molekuli. Nepodijeljeni elektronski parovi se jače odbijaju od zajedničkih (podijeljenih elektronskih parova) jer se rasprostiru u većem prostoru.

Primjeri:

Molekula metana

U molekuli metana sva su četiri elektronska para podijeljena. Elektronski parovi se zbog istovrsnog naboja nastoje međusobno što više udaljiti. Kut između njih je tetraedarski i iznosi 109,5°.Molekula amonijaka

Tri su elektronska para vezana, a jedan je slobodan. Slobodni elektronski par jače odbija vezane elektronske parove, pa se oni moraju međusobno približiti. Kut između njih je manji od tetraedarskog i iznosi 107°.Molekula vode

Molekula vode ima dva nepodijeljena elektronska para koja djeluju na dva podijeljena. Kut iznosi 104,5°.


Više informacija i drugih korisnih sadržaja možete naći na poveznicama:

https://poduke.wixsite.com/instrukcije 
https://instrukcije-poduke.business.site

Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na 
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777, 
Skype: moje.instrukcije