INSTRUKCIJE IZ KEMIJE - ELEKTRONSKA KONFIGURACIJA

INSTRUKCIJE IZ KEMIJE - ELEKTRONSKA KONFIGURACIJA

 


 Bohrov model atoma

Danski fizičar Niels Bohr dokazao je da raspored elektrona u atomu nije slučajan, već da se oni mogu nalaziti oko jezgre samo u točno određenim kvantiziranim putanjima. Takvo stanje atoma se naziva stacionarno stanje (u kojem atom ne apsorbira niti ne emitira energiju).

Energetske razine ili ljuske u kojima se mogu nalaziti elektroni u atomu označavamo brojevima od 1 do 7 ili slovima K, L, M, N, O, P, Q.

Dovođenjem energije atom prelazi u stanje više energije (pobuđeno stanje).Elektron prelazi iz stanja najmanje energije (najbliže jezgri) u stanje više energije. Apsorbirana je energija jednaka razlici energije elektrona na višoj i nižoj elektronskoj razini. Povratkom u stacionarno stanje atom emitira energiju jer se vraća s više energetske razine na nižu.
Najveći broj elektrona u određenoj ljusci je 2n2.

Unutar ljuske elektroni se raspoređuju u orbitale koje označavamo slovima s, p, d, f.
 

Orbitala – dio prostora u kojem je najveća vjerojatnost nalaženja dva elektrona suprotnog spina.

U svakoj orbitali mogu se nalaziti po dva elektrona suprotnog spina:


 
s orbitala popunjena sa 2 elektrona suprotnog spinaSpin elektrona je svojstvo elektrona, a tumači se kao vrtnja elektrona oko vlastite osi.

Elektroni su u pojedinom nivou razvrstani u jednu s - orbitalu, tri p - orbitale, pet d - orbitala i sedam f - orbitala.

Elektronska konfiguracija nam pokazuje broj elektrona u atomu ili ionu i njihov razmještaj po ljuskama i orbitalama.

Struktura i sve zakonitosti u periodnom sustavu ovise o elektronskoj konfiguraciji atoma elemenata. Svojstva elementa uglavnom ovise o elektronskoj konfiguraciji vanjske ljuske.

Primjer: Elektronska konfiguracija vodika
Orbitale se popunjavaju redom od niže prema višoj energiji.

Istovrsne orbitale se uvijek popunjavaju tako da najveći mogući broj elektrona bude nesparen, jer je tada energija atoma najmanja (Hundovo pravilo).
  

Redoslijed popunjavanja orbitala (pravilo dijagonala)


Konfiguracija s osam elektrona u vanjskoj ljusci je vrlo stabilna. To je oktetna konfiguracija ili konfiguracija plemenitog plina.
Vanjsku ljusku nazivamo valentnom ljuskom, a elektrone u njoj valentni elektroni. Oni se mogu aktivno uključiti u kemijsku promjenu.

Redoslijed popunjavanja orbitala: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s 2 5f14 7p6


  
 
Elektronska konfiguracija ugljika, dušika, neona i natrija
Više informacija i drugih korisnih sadržaja možete naći na poveznicama:

https://poduke.wixsite.com/instrukcije 
https://instrukcije-poduke.business.site

Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na 
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777, 
Skype: moje.instrukcije