Instrukcije matematika, Stereometrija, Prizma, Valjak, Stožac, Krnji stožac, formule


Prizma
Oplošje i volumen prizme:

B je površina baze, a P površina pobočja (svih pobočki).Valjak
Oplošje valjka:Volumen valjka:Stožac
Oplošje stošca:Volumen stošca:
Krnji stožac

Oplošje krnjeg stošca:Volumen krnjeg stošca:

Više informacija i drugih korisnih sadržaja možete naći na poveznicama:

https://poduke.wixsite.com/instrukcije 
https://instrukcije-poduke.business.site

Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na 
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777, 
Skype: moje.instrukcije