Kovalentna veza - kovalentni i Van der Waalsov polumjer
Instrukcije iz kemije - Kovalentna veza V

Valencije u spojevima s kovalentnom vezom

  

Valencija je svojstvo atoma nekog elementa da se spaja s određenim brojem atoma drugog jednovalentnog elementa.

  

U kovalentnim spojevima valencija je određena brojem elektrona koje atom daje za stvaranje zajedničkih elektronskih parova.


Kovalentni i van der Waalsov polumjer
Udaljenost između jezgara atoma vezanih kovalentnom vezom naziva se duljina kovalentne veze.
Ako su kovalentnom vezom vezani istovrsni atomi onda polovina tog razmaka čini kovalentni polumjer.
Kovalentni polumjer atoma jednak je polovini međuatomske udaljenosti u molekuli elementarne tvari tj. polovini duljine kovalentne veze.
Energija potrebna da se raskine kemijska veza atoma u plinovitom stanju, tj. da se dovedu na udaljenost na kojoj sile između njih više ne djeluju, zove se energija veze.
Veza je jača što je duljina veze manja, a energija veze veća.
Van der Waalsov polumjer
Van der Waalsov polumjer je polovina međuatomske udaljenosti dvaju istovrsnih atoma koji su u dodiru, u tekućini ili kristalnoj rešetki, ali nisu međusobno povezani kemijskom vezom. Van der Waalsov radijus jest jedna polovina udaljenosti između dva međusobno nevezana atoma, u onom trenutku kad su odbojne i privlačne sile među njima izjednačene.

Van der Waalsovi su znatno veći od kovalentnih polumjera. Više informacija i drugih korisnih sadržaja možete naći na poveznicama:

https://poduke.wixsite.com/instrukcije 
https://instrukcije-poduke.business.site

Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na 
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777, 
Skype: moje.instrukcije