Instrukcije fizika, Titranje i valovi, Titranje mase na opruzi, Matematičko njihalo, Frekvencija i valna duljina
Titranje i valovi

Harmoničko titranjes - pomak ili elongacija

A - amplituda titranja

 - početna faza

 - kružna frekvencija titranja, gdje je f  frekvencija a T period titranja.

Titranje mase na opruzi

Period titranja mase m na opruzi je:gdje je k konstanta opruge i mjeri se u jedinici .

Harmonička (elastična) sila koja uzrokuje harmoničko titranje je:gdje je s pomak iz položaja ravnoteže.


Matematičko njihalo

Matematičko njihalo ne postoji u prirodi. To je model materijalne točke koja nema veličinu a ima masu, i može rotirati oko fiksne točke u prostoru. Uz male amplitude titranje matematičkog njihala je harmoničko.

Period titranja matematičkog njihala duljine l je:Frekvencija i valna duljina

Valna duljina  je udaljenost dviju najbližih točaka vala koje titraju u istoj fazi. Frekvencija f je broj punih titraja koje točka napravi u jedinici vremena. Veza između valne duljine, frekvencije i brzine vala v:Za elektromagnetske valove u vakuumu v je jednako brzini svjetlosti
Više informacija i drugih korisnih sadržaja možete naći na poveznicama:

https://poduke.wixsite.com/instrukcije 
https://instrukcije-poduke.business.site

Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na 
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777, 
Skype: moje.instrukcije