Instrukcije fizike i kemije, Jednadžba stanja idealnog plina, Gay-Lussacov zakon, Boyle-Mariotteov zakon, Charlesov zakon, Rad plina, Carnotov proces

 Vidi višeJednadžba stanja idealnog plina

Jednadžba stanja idealnog plina:p - tlak plina izražen u Pa

V – volumen izražen  u

n - količina tvari izražena u mol

R - plinska konstanta koja iznosi

T – temperatura izražena u K

Iz jednadžbe stanja idealnog plina slijede plinski zakoni.
Uz uvjet konstantnog tlaka vrijedi Gay-Lussacov zakon: .

Uz uvjet konstantne temperature vrijedi Boyle-Mariotteov zakon: .
Uz uvjet konstantnog volumena vrijedi Charlesov zakon: .


Rad plina, Carnotov proces

Kad se plinu dovodi toplina uz stalan tlak, plin se rasteže i vrši rad:Korisnost idealnog (Carnotovog) toplinskog stroja:- toplina dovedena pri temperaturi

- toplina predana pri nižoj temperaturi


 Vidi više
Više informacija i drugih korisnih sadržaja možete naći na poveznicama:

https://poduke.wixsite.com/instrukcije 
https://instrukcije-poduke.business.site

Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na 
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777, 
Skype: moje.instrukcije