Instrukcije iz kemije - Agregatna stanja

TVARIKemija je znanost koja proučava tvari, njihovu građu, svojstva i promjene.


HOMOGENE SMJESE (grč. homoios – jednak, grč. genos – rod) su smjese kojima se prostim okom, povećalom ili mikroskopom ne mogu vidjeti njihovi sastojci. Primjer: ocat, otopine šećera ili soli u vodi, zrak, more, legure.  

HETEROGENE SMJESE (grč. heteros – drugi, različiti, grč. genos – rod) su smjese u kojima se prostim okom, povećalom ili mikroskopom mogu vidjeti njihovi sastojci, imaju promjenjiv sastav i svojstva. Primjer: zemlja, onečišćena voda, gusti sokovi, smjesa strugotina bakra i željeza. 

 
ČISTE TVARI su uvijek homogene, a mogu biti građene od istovrsnih ili raznovrsnih atoma.
  • ELEMENTARNE TVARI – građene su od istovrsnih atoma (kisik, sumpor, natrij). - KEMIJSKI ELEMENTI (METALI I NEMETALI) 
  • KEMIJSKI SPOJEVI – građeni su od raznovrsnih atoma

Agregatna stanja tvari
    
Tvari se u prirodi nalaze u tri agregatna stanja: čvrstom (s), tekućem (l) i plinovitom stanju (g).   

ČVRSTO

Zbog male međusobne udaljenosti, velike gustoće, čestica čvrstih tvari privlačne sile su vrlo jake. Čvrste tvari imaju stalan oblik, strukturu i volumen, a čestice titraju oko središnjeg položaja ne napuštajući geometrijsku strukturu.    
TEKUĆE

Između čestica tekućih tvari udaljenost je veća, pa su privlačne sile slabije. Čestice se relativno slobodno gibaju i lako mijenjaju svoj položaj, te poprimaju oblik posude u kojoj se nalaze.

 
Sublimacija joda


PLINOVITO

Udaljenost između čestica plinovitih tvari je velika, zbog toga su privlačne sile zanemarive. Nemaju uređenu strukturu. Položaj čestica brzo se mijenja u svim smjerovima u prostoru. Volumen ovisi o tlaku i temperaturi.

Promjenom uvjeta u kojima se tvar nalazi mijenja se i agregatno stanje.


  


Osim ovih osnovnih stanja koja se susreću u ljudskoj okolini, tvari pri iznimno niskim ili visokim temperaturama odstupaju od klasičnih modela, i danas su poznata i sljedeća stanja:
  • plazma - naziv za ionizirani plin i uobičajeno je da se zbog različitih svojstava u odnosu na krutine, tekućine i plinove smatra posebnim agregatnim stanjem tvari
  • otopine
  • tekući kristali - tvari koje se prikazuju u fazi građe koja ima svojstva tekućine i kristala
  • supratekućina (superfluid) - naziv za agregatno stanje koje nastaje u nekim ukapljenim plinovima na vrlo niskim temperaturama
  
Datoteka:Plasma-lamp 2.jpg

Plazmena kugla je punjena različitim plinovima, a u sredini staklene kugle se nalazi elektroda

Više informacija i drugih korisnih sadržaja možete naći na poveznicama:

https://poduke.wixsite.com/instrukcije 
https://instrukcije-poduke.business.site

Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na 
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777, 
Skype: moje.instrukcije