Instrukcije matematika, formule, Trokut, Težišnice i težište trokuta, Sličnost trokuta
Težišnice i težište trokuta

Težišnica trokuta je dužina koja spaja vrh s polovištem nasuprotne stranice te dijeli trokut na dva dijela jednake površine. Sve tri težišnice se sijeku u jednoj točki, težištu trokuta. Težište T dijeli svaku od težišnica u omjeru 1:2.


Sličnost trokuta

Slični trokuti imaju jednake kuteve i proporcionalne stranice.

Trokuti su slični ako je ispunjen neki od sljedeća tri uvjeta:
  • trokuti imaju sve tri stranice proporcionalne
  • trokuti imaju dvije stranice proporcionalne i kuteve među njima jednake
  • trokuti imaju dva kuta jednaka
Površine sličnih trokuta proporcionalne su kvadratima stranica.

Više informacija i drugih korisnih sadržaja možete naći na poveznicama:

https://poduke.wixsite.com/instrukcije 
https://instrukcije-poduke.business.site

Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na 
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777, 
Skype: moje.instrukcije