Instrukcije fizika, Mehanika, Kinematika, Jednoliko gibanje po pravcu (jednoliko pravocrtno gibanje), Jednoliko ubrzano gibanje
Mehanika

Kinematika

Jednoliko gibanje po pravcu


Jednadžba jednolikog gibanja po pravcu:s - prijeđeni put izražen u m

t – vrijeme izraženo u s

v - brzina u m/s

Grafički prikaz ovisnosti brzine o vremenu (v-t dijagram).Prijeđeni put s odgovara površini pravokutnika u v-t dijagramu.


Jednoliko ubrzano gibanjea je konstantna akceleracija u m/s2 .

 je početna brzina u  trenutku  .

Prijeđeni put odgovara površini ispod pravca u v-t dijagramu.Ako je početna brzina , vrijedi:

Više informacija i drugih korisnih sadržaja možete naći na poveznicama:

https://poduke.wixsite.com/instrukcije 
https://instrukcije-poduke.business.site

Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na 
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777, 
Skype: moje.instrukcije