Riješeni zadaci iz matematike za državnu maturu - osnovna razina

Riješeni zadaci iz matematike za državnu maturu - osnovna razina
2. zadatak - višestruki izbor - 1 bod

Prvi set odbojkaške utakmice trajao je 18 minuta. U koliko je sati utakmica započela ako je prvi set završio u 18 sati i 5 minuta?
 1. u 17 sati i 43 minute
 2. u 17 sati i 47 minuta
 3. u 17 sati i 53 minute
 4. u 17 sati i 57 minuta

3. zadatak - višestruki izbor - 1 bod


 

4. zadatak - višestruki izbor - 1 bod

Masa 256 jednakih olovaka iznosi 4.24 kg. Kolika je masa 20 takvih olovaka?
A. 3.3125g
B. 33.125g
C. 331.25g
D. 3312.5g

5. zadatak - višestruki izbor - 1 bod

 


6. zadatak - višestruki izbor - 1 bod
 


Brod je isplovio iz luke. Najprije je 2 sata plovio prema istoku brzinom 12 km/h, a onda se okrenuo prema sjeveru i 5 sati plovio brzinom 14 km/h. Koliko je nakon tih 7 sati plovidbe bio udaljen od luke?


 1. 69 km
 2. 74 km
 3. 79 km
 4. 84 km 

7. zadatak - višestruki izbor - 1 bod

8. zadatak - višestruki izbor - 1 bod

 
9. zadatak - višestruki izbor - 1 bod

 

10. zadatak - višestruki izbor - 1 bod

 
 
11. zadatak - višestruki izbor - 1 bod

 
 12. zadatak - višestruki izbor - 1 bod


 
 13. zadatak - višestruki izbor - 2 boda

Rj.:
 14. zadatak - višestruki izbor - 2 boda

 15. zadatak - višestruki izbor - 2 boda 

 

16. zadatak - višestruki izbor - 2 boda

Marin je išao kupiti školski pribor. Trećinu novca potrošio je za bilježnice, onda je četvrtinu ostatka potrošio za olovke i na kraju je polovicu onoga što je ostalo potrošio za pernicu. Preostalo mu je 18 kn. Koliko je novaca Marin imao sa sobom? 
 1. 68 kn
 2. 72 kn
 3. 90 kn
 4. 102 kn  

17. zadatak - zadatci kratkih odgovora - 1 bod

Izračunajte broj od kojega 8% iznosi 6.4.

18. zadatak - zadatci kratkih odgovora - 1 bod


 

19. zadatak - zadatci kratkih odgovora - 1 bod


Omjer šećera i maslaca u kolaču je 4:3. U kolač smo stavili 15 dag masalaca. Koliko ćemo staviti dekagrama šećera?
 20. zadatak - zadatci kratkih odgovora - 1 bod


 

21. zadatak - zadatci kratkih odgovora - 1 bod

  
 
 22. zadatak - zadatci kratkih odgovora - 2 boda

23. zadatak - zadatci kratkih odgovora - 2 boda

Sljedeća tablica povezuje duljine izražene u stopama i metrima. Popunite vrijednosti koje nedostaju.


 
 

 24. zadatak - zadatci kratkih odgovora - 2 boda


25. zadatak - zadatci kratkih odgovora - 1 + 1 boda
 
 

26. zadatak - zadatci kratkih odgovora - 1 + 1 boda

Za 120 kn mogle su se kupiti dvije čokolade više nego nakon njihova poskupljenja od 25%.

26.1. Koliko se čokolada moglo kupiti prije poskupljenja?

Neka je n broj čokolada koje su se mogle kupiti prije poskupljenja a x njihova cijena prije poskupljenja.
Nakon poskupljenja moglo se kupiti n-2 čokolade po 25% višoj cijeni.
Dakle, cijena nakon poskupljenja je 1.25x.


26.2. Kolika je cijena jedne čokolade nakon poskupljenja?

 

 Odgovor: 15 kn
 
27. zadatak -
zadatci kratkih odgovora - 3 boda


Karmela i Karlo krenuli su skupa od kuće prema školi. Išli su zajedno od mjesta  ucrtanim putem, a onda je Karmela otišla prečicom (iscrtkana crta), a Karlo okolnim putem (puna crta). Koordinate na crtežu dane su u metrima.27.1.


 27.2.
27.3.

 Za koliko je Karmela prešla kraći put od Karla, hodajući od kuće do škole?
 Karmela i Karlo su do točke K prešli isti put od 850m.
28. zadatak -
zadatci kratkih odgovora - 1+1 boda


U posudici u kojoj se smrzava voda nastaje led oblika kvadra dimenzija 3.5 cm3 cm2 cm. Pri smrzavanju obujam vode poveća se za 5%.

28.1.

Koliko je vode potrebno za jedan takav oblik leda?


28.2. 

Koliko se takvih oblika leda može napraviti od 1 litre vode?  


Više informacija i drugih korisnih sadržaja možete naći na poveznicama:

https://poduke.wixsite.com/instrukcije 
https://instrukcije-poduke.business.site

Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na 
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777, 
Skype: moje.instrukcije