Instrukcije iz kemije - Kristali

Instrukcije iz kemije - Kristali


Čvrste tvari mogu biti amorfne i kristalne.

AMORFNE TVARI

Amorfne tvari nemaju pravilnu unutarnju građu i ne smatra ih se pravim čvrstim tvarima, već jako pothlađenim tekućinama. Nemaju određeno talište, pri zagrijavanju postupno mekšaju dok se ne rastale (staklo, vosak).

Struktura stakla

KRISTALI

Kristal je pravilno geometrijsko tijelo pravilne unutarnje građe, omeđeno ravnim, međusobno okomito i koso položenim plohama.Kristali 

Ionski kristali
• tvrdi i kruti
 • visoko talište i vrelište
• dobro topljivi u vodi i drugim polarnim otapalima
• pri sobnoj temperaturi u čvrstom stanju
• pokretljivi ioni u talini i otopini provode električnu struju

Molekulski kristali
• mekani
• nisko talište i vrelište
• uglavnom netopljivi u vodi, dobro topljivi u organskim otapalima
• najčešće plinovi i tekućine, a ako su čvste tvari lako su hlapljive
• izloatori jer nema električki nabijenih čestica

Atomski kristali
Dijamant
• velika tvrdoća
• visoko talište u vrelište
• praktično netopljiv u svim otapalima
• pri sobnoj temperaturi u čvrstom stanju
• izolator jer nema slobodnih elektrona
Grafit
• mekan
• visko talište i vrelište
• praktično netopljiv u svim otapalima, topljiv u tekućim metalima
• pri sobnoj temperaturi u čvrstom stanju
dobar vodič električne struje jer između slojeva postoje delokalizirani elektroni

Kristali metala
• tvrdi i kovki
• visoko vrelište i talište
• topljivi samo u tekućim metalima
• pri sobnoj temperaturi u čvrstom stanju osim žive
• dobri vodiči električne struje u čvrstom i tekućem stanju jer su elektroni u kristalu metala pokretljiviViše informacija i drugih korisnih sadržaja možete naći na poveznicama:

https://poduke.wixsite.com/instrukcije 
https://instrukcije-poduke.business.site

Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na 
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777, 
Skype: moje.instrukcije