Instrukcije iz kemije - Maseni udio

Instrukcije iz kemije - Maseni udio


MASENI UDIO


Maseni udio sastojka u smjesi


Maseni udio nekog sastojka u smjesi ili otopini jednak je omjeru mase tog sastojka i ukupne mase svih sastojaka smjese ili otopine.


Vrijednost masenog udjela iskazuje se decimalnim brojem ili postotkom, rjeđe promilom ili razlomkom.

Primjer 1.


Pripremljena je otopina koja se sastoji od 10g kuhinjske soli i 90g vode. Odredite maseni udio pojedinih sastojaka smjese.

m (H2O) = 90g

m (NaCl) = 10g

w(NaCl, otopina) = ?Maseni udio elemenata u spojuMaseni udio jednog elementa u spoju jednak je omjeru mase tog elementa i ukupne mase svih elemenata u tom spoju.


Primjer 2.

Izračunajte maseni udio vodika u amonijevu fosfatu.

Amonijev fosfat (NH4)3PO4

w (H)= ?

1 formulska jedinka spoja ima 12 atoma vodika.

Maseni udio vodika je:

Relativna molekulska masa amonijeva fosfata:

Mr((NH4)3PO4) = 3 ∙ Ar (N) + 12 ∙ Ar (H) + Ar (P) + 4 ∙ Ar (O) = 149,1


w (H) = 12,1 / 149,1 = 0,0811 = 8,11%Više informacija i drugih korisnih sadržaja možete naći na poveznicama:

https://poduke.wixsite.com/instrukcije 
https://instrukcije-poduke.business.site

Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na 
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777, 
Skype: moje.instrukcije