Instrukcije iz kemije - Kemijske promjene II


Instrukcije iz kemije - Kemijske promjene II 


 

Zakon o očuvanju masa

Ukupna masa svih tvari koje nastaju kemijskom reakcijom jednaka je ukupnoj masi svih tvari koje ulaze u kemijsku reakciju.

Kvalitativnim praćenjem kemijske reakcije utvrđuje se koje su tvari sudjelovale u reakciji.

Kvantitativnim
praćenjem kemijske reakcije utvrđuju se množine, odnosno mase tvari koje su sudjelovale u reakciji.

Kemijska reakcija rastavljanja neke čiste tvari na dvije ili više novih tvari naziva se kemijska analiza.
Reakcija kojom od dvije ili više čistih tvari nastaje neka nova čista tvar naziva se kemijska sinteza.
Nepovratna ili ireverzibilna reakcija je reakcija koja teče samo u jednom smjeru.
• reakcija magnezija i klorovodične kiseline

 
Reverzibilna ili povratna reakcija je reakcija koja se pri određenim uvjetima može odvijati u oba smjera.
• sinteza amonijaka

Endotermne reakcije
• reakcije pri kojima se toplina veže (produkti postaju bogatiji energijom od reaktanata jer sustav veže energiju)
• žarenje kalcijevog karbonataEgzotermne reakcije

• reakcije pri kojima se toplina oslobađa (produkti su siromašniji energijom od reaktanata)
• reakcija kalcijevog oksida i vode

Više informacija i drugih korisnih sadržaja možete naći na poveznicama:

https://poduke.wixsite.com/instrukcije 
https://instrukcije-poduke.business.site

Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na 
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777, 
Skype: moje.instrukcije