Instrukcije iz biologije - FOTOSINTEZA

Instrukcije iz biologije - FOTOSINTEZA

FOTOSINTEZA

▪ biološki proces u kojem se djelovanjem energije Sunčeve svjetlosti anorganske tvari pretvaraju u organske
▪ svjetlosna energija se pretvara u kemijsku energiju

VIDLJIVI DIO SPEKTRA (380 – 760 nm) – FOTOBIOLOŠKO PODRUČJE

• osim fotosinteze valne duljine ovog dijela spektra uzrokuju i:

FOTOTROPIZMI – zakrivljenja uzrokovana svjetlošću


FOTOTAKSIJE – slobodna lokomotorna gibanja upravljana svjetlošću

FOTOMORFOGENEZE
– promjene oblika inducirane svjetlošću

• najaktivnije fotosintetsko tkivo u viših biljaka je mezofil lista • zelena boja listova potječe od pigmenta klorofila FOTOSINTETSKI PIGMENTI U biljkama su prisutnu različiti klorofili (klorofil a, klorofil b), karotenoidi (žuti i narančasti pigmenti), ksantofil (žuti pigment).

Jedino klorofil a može neposredno sudjelovati u pretvorni Sunčeve u kemijsku energiju (ostali pigmenti apsorbiraju svjetlost i prenose energiju na klorofil a).

OSNOVNA STRUKTURA MOLEKULE KLOROFILA


porfirinski sustav sastavljen od četiri pirolska prstena

• u središtu molekule nalazi se atom magnezija

• na porfirin je vezan hidrofobni ugljikovodični lanac (fitol)

Fotosinteza se pojednostavljeno može prikazati: 6CO2 + 12H2O + svjetlosna energija → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
Više informacija i drugih korisnih sadržaja možete naći na poveznicama:

https://poduke.wixsite.com/instrukcije 
https://instrukcije-poduke.business.site

Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na 
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777, 
Skype: moje.instrukcije