Instrukcije iz biologije - Plastidi

Instrukcije iz biologije - Plastidi


Stanični organeli koji se nalaze samo u biljnim stanicama.


U plastide se ubrajaju kloroplasti, kromoplasti, leukoplasti i proplastidi (plastidi meristemskih stanica).
Plastidi sadrže vlastitu DNA. Djelovanjem fizikalnih čimbenika (npr. svjetlosti) mogu se pretvarati iz jednog oblika u drugi. 

PROPLASTIDI

Proplastidi su mali, bezbojni i nediferencirani plastidi u meristemskim stanicama izdanka i korijena. Ishodišni oblik plastida iz kojeg se mogu razviti ostali oblici.
Obavijeni su ovojnicom koju čine dvije membrane. Unutrašnja membrana stvara uvrate iz kojih se na svjetlosti razvijaju tilakoidne membrane.

  

KLOROPLASTI 

Kloroplasti su fotosintetski aktivni plastidi prisutni u stanicama zelenih dijelova biljke (listu, stabljici, plodu).
Okrugla ili ovalna tjelešca promjera 4 – 8 μm. Obavijeni su ovojnicom koju čine dvije membrane.
Unutarašnja membrana odvaja stromu; u kojoj se sintetiziraju škrob i mast; koji se pohranjuju u obliku škrobnih zrnaca ili kapljica masti. U stromi se nalazi i prstenasta DNA, te ribosomi.
U unutrašnjosti kloroplasta je membranski sustav tilakoida. Pojedinačni tilakoidi nazivaju se stroma – tilakoidima, a višeslojne naslage grana – tilakoidima. Na tilakoidne membrane vezani su pigmenti (klorofil, karoteni i ksantofil).


Na tilakoidnim membranama se Sunčeva energija energija tijekom procesa fotosinteze pretvara u kemijsku energiju koja se pohranjuje u organskim molekulama.
Fotosintezu možemo sažeto prikazati jednadžbom:

  

KROMOPLASTI  

Plastidi koji su obojeni žuto, narančasto ili crveno. Daju boju zrelim plodovima, laticama cvijeća i korijenu nekih biljnih vrsta. Mogu nastati iz proplastida ili kloroplasta.
Ne fotosintetiziraju jer nemaju klorofil. Od pigmenata sadrže karotenoide (prisutni su i u kloroplastu, ali su tamo prekriveni klorofilom).
  
https://instrukcije-poduke.wixsite.com/instrukcije-hrLEUKOPLASTI

Plastidi koji ne sadrže pigmente, a nalaze se u spremišnim tkivima kao što su sjemenke, gomolji i korijen.
AMILOPLASTI – leukoplasti s velikim škrobnim zrncima
PROTEINOPLASTI – leukoplasti s proteinskim tjelešcima
ELAIOPLASTI – leukoplasti koji sadrže lipide
U promijenjenim fiziološkim uvjetima leukoplasti mogu razviti pigmente i prijeći u kromoplaste ili kloroplaste (npr. ozelenjavanje gomolja krumpira, lukovice luka itd).Više informacija i drugih korisnih sadržaja možete naći na poveznicama:

https://poduke.wixsite.com/instrukcije 
https://instrukcije-poduke.business.site

Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na 
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777, 
Skype: moje.instrukcije