Instrukcije fizika, Mehanika fluida, Gustoća, Tlak, Uzgon, Bernoullijeva jednadžba

Mehanika fluida

Gustoća

Gustoća tvari je omjer mase i volumena.Osnovna jedinica za gustoću je .

Tlak


Tlak je sila po jedinici površine.Jedinice za tlak su pascal, oznaka jedinice je Pa i bar sa oznakom jedinice bar.
Tlak u tekućini gustoće  na dubini h:gdje je  tlak na površini tekućine.


Uzgon


Prema Arhimedovom zakonu tijelo uronjeno u tekućinu gubi od svoje težine onoliko koliko je težina istisnute tekućine. Ta razlika težine dolazi od sile uzgona: - sila uzgona

V - volumen tijela
 - gustoća fluida

Tok fluida


Tok je volumen koji protiče u jedinici vremena. On je jednak umnošku brzine v i površine presjeka otvora S:Jedinica za tok je .

Brzina istjecanja tekućine kroz otvor:h je udaljenost otvora od površine tekućine, a g akceleracija sile teže.


Bernoullijev teorem - Bernoullijeva jednadžba
Pri stacionarnom toku u horizontalnoj cijevi zbroj statičkog tlaka  i dinamičkog tlaka  je jednak svuda u cijevi.  je gustoća tekućine a  brzina protjecanja.

Više informacija i drugih korisnih sadržaja možete naći na poveznicama:

https://poduke.wixsite.com/instrukcije 
https://instrukcije-poduke.business.site

Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na 
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777, 
Skype: moje.instrukcije