Instrukcije iz kemije - Kristali metala


Instrukcije iz kemije - Vrste kristala III 
Kristali metala

Građevne jedinice u kristalima metala su njihovi atomi, odnosno ioni i izdvojeni elektroni.
Sila koja djeluje na atome metala u kristalnoj rešetki uzrokovana je uzajamnim djelovanjem metalnih iona i zajedničkog elektronskog oblaka.
Od 65 metala samo 9 ima posebnu kristalnu strukturu (Mn, Ga, In, Sn, Hg, Pa, U, Np, Pu).
Većina metala tvori guste slagaline (plošno centrirana kubična slagalina, heksagonska slagalina, volumno centrirana kubična slagalina.

Bakar, srebro i zlato kristaliziraju u kubičnom sustavu. Elementarna ćelija je plošno centrirana kocka.


Na vrhovima se nalazi 8 atoma, a u sredini svake od šest ploha nalazi se jedan atom. Kako se ti atomi dijele sa susjednim ćelijama; može se zaključiti da  elementarna ćelija plošno centrirane kocke ima ukupno 4 atoma.
U plošno centriranom kubičnom sustavu kristaliziraju Ca, Ni, Pt, Cu, Ag, Au.

Svi alkalijski metali imaju volumno centriranu kubičnu slagalinu.Ukupan broj atoma u elementarnoj ćeliji volumno centrirane kocke je 2. U volumno centriranom kubičnom sustavu kristaliziraju svi alkalijski metali kao i Fe, W, V, Cr.

Elementi 12. skupine periodnog sustava cink i kadmij kristaliziraju u heksagonskom sustavu. Elementarna ćelija je heksagonska prizma kojoj pripada 6 atoma. 


Metali pretežno imaju visoka tališta i vrelišta, dobri su vodiči topline i elektriciteta; mogu se kovati, valjati i izvlačiti u žice. Metalnog su sjaja i netopivi u otapalima, topljivi samo u tekućim metalima.
Karakteristična svojstva metala posljedica su metalne veze između atoma.Više informacija i drugih korisnih sadržaja možete naći na poveznicama:

https://poduke.wixsite.com/instrukcije 
https://instrukcije-poduke.business.site

Kvalitetne instrukcije iz više predmeta možete dobiti na 
telefon (WhatsApp,Viber) 095 812 7777, 
Skype: moje.instrukcije