Instrukcije matematika, Stereometrija, Kocka, Kvadar, Piramida, formule

  

Stereometrija

Kocka
Dijagonala kocke:Oplošje kocke:Volumen kocke:
Kvadar
Dijagonala kvadra:Oplošje i volumen kvadra:


Piramida
Oplošje i volumen piramide:B je površina baze, a P površina pobočja (svih pobočki).